A pályázat szervezője:
Oxygen Group Kft.
Telephely: 9023. Győr, Magyar utca 9.
Székhely: 1027, Bp., Bem József utca 6. fsz.

cg: 01 09 293521

asz: 22777643241

A pályázat időtartama: 2021.04.01-től visszavonásig érvényes

A pályázat definíciója:
Aki beküld egy fotót a Győri Hírek facebook, instagram oldalán vagy e-mailen (napfotoja@oxygenmedia.hu) , az részt vesz a pályázaton. Ezzel egyidejűleg elfogadja a játékszabályokat, és az Oxygen Media szerződési feltételeit.

Aki beküldte a képet, az nem kerül be automatikusan a nap fotója pályázat résztvevői közé. Az Oxygen Media fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében eldöntse, hogy megfelel-e a minőségi követelményeinek. Amennyiben nem felel meg a minőségi elvárásoknak, úgy nem publikálja.

A nap fotója díjazás : A publikált képekből amiket kiválasztottunk, egy további előszűrés után kiválasztjuk a nap fotóját, és annak tulajdonosa kapja meg az 5000 Ft-os díjazást a képért.

Amennyiben elfogadja a feltételeket, úgy az Oygen Media publikálhatja a képet felületein (gyorihirek.hu, gyorihirek Facebook oldal, gyorihirek Instagram), azonban a kép tulajdonosa minden szerzői jogával rendelkezik továbbra is és őt, mint szerzőt, forrás megjelöléssel feltüntetjük a publikálás során. Az Oxygen Media felületein megkülönböztető jelzéssel, vízjellel ellátva kommunikálja a nap fotóját. Aki beküldi a megadott felületeken a fotóját, annak kötelező címmel, rövid leírással, helyszín megjelöléssel ellátnia, ugyanis ezek hiányában nem tudjuk publikálni a képet.

A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

Adatkezelés:
Az Oxygen Group Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével – kezeli. Az Oxygen Group Kft. adatkezelési tájékoztatója az oxygenmedia.hu weboldalon regisztráció nélkül megtalálható.
A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.
• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• a Résztvevő pályázó nevét a Szervező a korábbi feltételeknek megfelelően az adott pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Oxygen Group Kft. postacíme: 9023 Győr, Magyar utca 9., e-mail: napfotoja@oxygenmedia.hu

A pályázók adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a szabályzat minden rendelkezését. A Résztvevők a pályázatban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.
Adózás:
A páylázathoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a pályázat díjazásához fűződően a fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb:
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a páylázatot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a páylázatot bármikor visszavonni. Szervező a pályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.gyorihirek.hu/anapfotója weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos pályázati szabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a +3630/613 92 86-as telefonszámon, munkanapokon 9-14 óráig.
A játék részletes szabályzata megtalálható a gyorihirek.hu/anapfotója weboldalon.

Győr, 2021.03.18.