Győr750 – Bárány Gyula

Bárány Gyula

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Győr, 1927. szeptember 14. – Győr, 2003. március 18.: evangélikus lelkész.

Az evangélikus elemi iskolában, majd a Révai Miklós Gimnáziumban tanult. Érettségi után Sopronban az Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán végezte tanulmányait. 1949 őszén a győri Öreg-templomban, majd két esztendeig Kissomlyón volt segédlelkész, ezután Kisfaludon szolgált. A Répcelaki Belmisszió vezetőjeként is tevékenykedett. 1953-ban Kisbabotra került. 1971-ben a beledi egyházközség lelkipásztora lett, 1977-ben a győr-soproni egyházközség esperesének választották. 1980-tól a győri gyülekezetben szolgált lelkészként és esperesként 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Az újvárosi temetőben nyugszik.

Műsorvezető, riporter