Győr750 – Révai Mátyás János Miklós

Révai Miklós

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Révai Mátyás János Miklós

Nagyszentmiklós, 1749. február 24. – Pest, 1807. április 1.: római katolikus pap, nyelvtudós, szerkesztő.
1769-ben a piarista rend tagja lett. Hittudományi tanulmányait Kecskeméten, Tatán, Veszprémben, Nagykárolyban és Nyitrán végezte. 1777-ben gr. Károlyi Antal Bécsbe küldte, hogy rajztanári képesítést szerezzen. 1778. június 9-én szentelték pappá Nagyváradon. 1778-ban jelent meg első verseskötete. 1778–1781-ig Nagyváradon rajzot tanított. Főúri családoknál nevelő Bécsben, Nagylózson, Hédervárott és Grazban. 1783–1784-ben, a Pozsonyban megjelenő Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság szerkesztője. 1784-ben Győrbe költözött, először Rájnis Józsefnél lakott, majd 1785–1786-ban Bíró Farkas családjánál nevelő. 1787-ben a győri nemzeti iskolában működő rajziskola megszervezője és 1787–1795 között tanára. Irodalomszervező munkája Győrött bontakozott ki. Elindította a Magyar Költeményes Gyűjtemény kiadását. Igyekezetének eredménye, hogy 1792-től magyar tanszék létesült a pesti egyetemen. 1794-ben kilépett a piarista rendből és győregyházmegyei világi pap lett. 1796-tól három évig az esztergomi, egy évig a komáromi gimnázium poétikatanára. 1802-től a pesti egyetem magyar tanszékén tanár. Utolsó éveiben Pesten élt.

A Liszt Ferenc u. 6. sz. alatt emléktábla és 1927-től utca viseli nevét. 1921-től a győri főreáliskolát róla nevezték el.

Műsorvezető, riporter