Óvatosságra int a Katasztrófavédelem

Óvatosságra int a Katasztrófavédelem
Óvatosságra int a Katasztrófavédelem

A pirotechnikai termékeket egytől négyig terjedően osztályba sorolják (az egyes osztályba tartozók jelentik a legkisebb veszélyt, a négyes pirotechnikai osztályba sorolt eszközök a legveszélyesebbek). Az egyes és ketteses osztályba sorolt pirotechnikai termékekből magánszemély egy időben összesen nettó egy kilogrammot tárolhat és saját ingatlanán a használati útmutatóban meghatározottak szerint egész évben külön engedély nélkül felhasználhatja.

Az egyes pirotechnikai osztályba tartozó termékeket (ezeket korábban játékos pirotechnikai terméknek nevezték) már a 14. életévüket betöltött fiatalok is megvásárolhatják. Ezek az eszközök kis alacsony kockázatot jelentenek és elhanyagolható zajt okoznak.

A kettes pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok – rakéták, bombatelepek, római gyertyák – megvásárlásához igazolni kell, hogy a vevő elmúlt 16 éves. Ezen termékek kockázata és zajszintje is alacsony.

hármas pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorúak használhatják és ők is csak a december 31. 18 óra és a következő naptári év január 1. 6 óra közötti időszakban. Ezeket az eszközöket csak nagykorú személy vásárolhatja meg december 28. és 31. között. A hármas veszélyességi osztályba sorolt termékeket tömegközlekedési eszközön csak zárt csomagolásban lehet szállítani. Nagykorú személy maximum három kilogramm nettó hatóanyag tartalmú, hármas pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékot tárolhat. A fel nem használt vagy hibás tűzijátékokat január 5-ig kötelező a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen, költség felszámítása nélkül visszavenni.

A negyedik kategóriába tartozó pirotechnikai termékekkel általában csak augusztus 20-án találkozhatunk, hiszen ezek azok a nagy tűzijátékok, amelyeket csak pirotechnikus szakember vásárolhat és hozhat működésbe.

Petárdázni a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a továbbiakban is tilos!

A pirotechnikai termékeket nem szabad sem más tűzveszélyes anyaggal (például üzemanyaggal, hígítóval együtt), sem pedig tetőtérben, alagsorban vagy pincében tárolni. Gondoskodni kell arról is, hogy gyermekek ne férjenek hozzá. Az elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi tűzijátéktól el kell különíteni. Ezek eredeti szerelési formáját megbontani, szétszerelni nem szabad. Az engedélyezett módon forgalmazott pirotechnikai termék magyar nyelvű felirattal ellátott, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

A nem rendeltetésszerűen használt tűzijátékok igen komoly balesetet okozhatnak. Az sem mindegy, hogy ezeket az eszközöket milyen forrásból szerezzük be, pirotechnikai terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól szabad vásárolni. Szintén fontos a tárolási szabályok betartása, és a használati útmutató felhasználás előtti elolvasása.

Soha ne működtessünk sérült tűzijátékot, a használati utasításban leírt védőtávolságot és rögzítési módot mindig tartsuk be,indításkor ne hajoljunk az eszköz fölé. Csak szabadban működtessünk tűzijátékokat, azokat ne irányítsuk emberek, gépkocsik, épületek felé. Rakétát soha ne indítsunk olyan helyről, ahol például faág vagy villanyvezeték áll az útjában. Erős szél esetén halasszuk el a pirotechnikai eszközök felhasználását. Egy tűzijáték csak egyszer működtethető, ha nem indult be, ne próbáljuk újra meggyújtani és csak pár perc várakozás után közelítsük meg. A tűzijátékokat megbontani, átalakítani és azokat kézből működtetni tilos. A rakétákat mindig egyetlen ember indítsa be.

Az év végi szórakozás közben se feledkezzünk meg arról, hogy a tűzijátékkal járó erős fény- és hanghatástól a háziállatok megijedhetnek. Már lehet kapni úgynevezett „kutyabarát” pirotechnikai termékeket is. Ezeken egy fülvédő szimbólum van, a termékek robbanásának hangja mindössze tíz százaléka a szokásos hanghatásnak.

Ha a működtetés során tűz keletkezik, igyekezni kell a saját testi épséget nem veszélyeztetve eloltani az, vagy pedig hívni a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számot.