Kezdőlap HAZÁNK Hazánk - Közélet

Itt vannak a legfontosabb dátumok a 2022/23-as tanévvel kapcsolatban!

Ma reggel megjelent a rendelet, amelyben minden kiderül a 2022/2023-as tanévrő. Mutatjuk, a legfontosabb tudnivalókat.

Az első tanítási nap szeptember 1. lesz, míg az utolsó június 15. Végzős diákok esetében a tanév végének időpontja változik, ez azt jelenti, hogy a középfokú iskolában május 4., míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 31-én lesz az utolsó tanítási nap

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Ekkor lesznek a szünetek:

 •     az őszi szünet: október 29-től november 7-ig;
 •     a téli szünet: december 22-től 2023. január 3-ig;
 •     a tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 12.-ig tart.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai az alábbiak:

 •     „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
 •     Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
 •     Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
 •     Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

A tanév alatt négy országos mérés lesz:

 • a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;
 • a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a  bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
 • az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a  kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
 • kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a  tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

A szabály szerint az iskola első  évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.