A torkolati műtárgy építése a Mosoni-Dunán új szakaszba lépett

Fotó:Krizsán Csaba, MTI

Az épülő Mosoni-Duna torkolati műtárgy a Győr-Gönyű Kikötő Zrt. telephelye Gönyű közelében épül. A torkolati szakasz vízszint-rehabilitációja 28,5 milliárd forint összköltségű európai uniós projektből valósul meg.

A beruházás fő célja a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a lesüllyedt kis- és közepes vízszintek megemelése, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása, mely által lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja. A Mosoni-Duna megemelt vízszintje megtámasztja a felszíni vízpótlással megemelt szigetközi talajvíztestet, ezzel hozzájárul az Alsó-szigetközi vizes élőhelyek megőrzéséhez, valamint az erdő- és mezőgazdaság termelési feltételeinek javításához. Jelentős előrelépés, hogy a Mosoni-Duna és a mentett oldali medrek közötti ökológiai kapcsolat feltételei is kedvezőbbé válnak. További cél a hajózás biztosítása, a győri városkép javítása és a vízszint rehabilitáció hatásterületén az árvízvédelmi biztonság javítása. A fenti összetett célkitűzések egy komplex műtárgy kialakítását igénylik, amely az árvízkapu funkciót is biztosító vízszintszabályozó műből, hajózsilipből, és a Mosoni-Duna hosszirányú ökológiai átjárhatóságát biztosító halátjáróból áll. Az üzemelési, fenntartási, karbantartási munkák elvégzéséhez üzemi híd létesül a műtárgy fölött és kétszintes kezelőépület a hajózsilip mellett. A műtárgyhoz a mértékadó árvízszintre méretezett árvízvédelmi töltések csatlakoznak, amelyek a Farkasúsztatói ágon, valamint a Mosoni-Dunán, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő felett mederáttöltésre épülnek. A műtárgy környezetében kiépített csónakátemelő rámpák és sólyák biztosítják majd a vízi turisták részére a csónakok átemelését.

A projekt műszaki készültsége mostanra meghaladta a 60 %-ot. A műtárgy vasbeton szerkezete, alaplemeze és pillérei készen állnak a szegmens elzáró szerkezetek fogadására, így 2020. augusztus 10-én megérkezett az első, majd 11-én a második szegmenstábla a gyártóüzemből a munkaterületre. Ezek a táblák fogják biztosítani a vízszintszabályozást és a hajók átzsilipelését, továbbá a dunai árvizek Mosoni-Dunából történő kizárását is.

Forrás: http://mdtorkolatimu.ovf.hu/

Rendezvényszervező, kommunikációs tanácsadó