Kezdőlap GYŐR Győr - Közélet

Árvízvédelmi projektet adtak át Lébénynél

Közel négymilliárd forintból valósult meg a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése című projekt, melyet kedden a lébényi zsilipnél mutattak be. A beruházásnak köszönhetően 62 település hetvenezer lakója árvízvédelmi biztonsága nőtt.

A projektben, a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó területén megépült a Kemenesszentpétert védő másodrendű árvízvédelmi töltés, valamint 4 db árapasztó vápa kialakításával jelentősen javult a nagyvízi meder levezetőképessége az érintett folyószakaszon. További fontos rábai projektelem a Pápoci fenékküszöb, melynek megvalósításával, a kisvízszintek emelésével kettős cél érhető el: biztosítja a meder és zátonyok állandó vízborítását kisvizes időszakban, visszaszorítva a növényzetet és emelve a térségi talajvízszinteket, valamint frissvíz utánpótlást biztosít a Pápoci-holtágban, amely a természetes környezet megőrzése szempontjából is kedvező.

A Rábca mentén a Mosonszentjánosi, Mosonszentmiklósi, Lébényi, és Börcsi zsilipek rossz állapota korábban az elsőrendű védvonal állékonyságát veszélyeztette, így az öblözet árvízi elöntési veszélyének csökkentése érdekében az átépítésük már régóta indokolt volt. A régi zsilipeket a kivitelező ideiglenes körtöltések védelme mellett teljesen elbontotta, az új, vasbeton szerkezetű műtárgyak pedig a kor színvonalának megfelelő, acél elzárószerkezetekkel és elektromos mozgatóberendezésekkel épültek meg.

A műtárgyakon kívül átépültek a csatlakozó mederszakaszok is, ahol a műtárgy külvízi és belvízi oldalán új vízmércék biztosítják a zavartalan vízrajzi észlelést.