Januártól új technológiával szűri ki a Pannon -Víz az illegális csapadékvíz elvezetéseket.

Az elmúlt években a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége több esetben a szennyvízelvezető-rendszer túlterheltségéhez vezetett, ezért még nagyobb figyelmet szükséges fordítani a hálózatba illegálisan bevezetett csapadékvíz feltérképezésére.

A jövőben az önkormányzatok bevonásával a Pannon-Víz Zrt az eddigieknél sokkal hatékonyabb technikát alkalmaz az illegális rákötések felderítésére, valamint fokozott ellenőrzésekkel vizsgálja azokat a területeket, ahol az utóbbi időben gondot okozott a szabálytalan csatornahasználat. Annak érdekében, hogy elkerüljék a szabálytalan bekötések nyomán keletkező utcai elöntéseket, a társaság már korábban is tett intézkedéseket a jogszabálysértésnek minősülő szabálytalan műszaki kialakítások felderítésére. Eddig az úgynevezett füstöléses eljárás keretein belül igyekeztek kiszűrni azokat, akik vagy tudatosan nem tettek eleget a jogszabályi követelményeknek, vagy tudtukon kívül jogszabálysértést követtek el. A füstölés módszerének lényege, hogy az utcai csatorna légterébe egy berendezéssel füstöt vezetnek. Ha ez a füst megjelenik az ereszcsatornák kivezetésénél, ott a csapadékvíz szabálytalanul az utcai szennyvízcsatornába kerül. Ez a módszer azonban nem minden esetben bizonyult teljesen hatásosnak, mivel sok illegális rákötő egy eszköz beszerelésével megakadályozta a színes füst terjedését.

A Pannon-Víz Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak alapján, ha a felhasználó az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatot csapadékvíz bevezetésével terheli meg, úgy a Szolgáltató jogosult lakossági és nem lakossági felhasználó esetén 100.000,-Ft. pótdíjat felszámítani. A pótdíj a jogellenes magatartás fenntartása esetén 15 naponként ismétlődően kiszabható. Ezen felül az illegálisan bevezetett csapadékvíz mennyiségének megfelelő összeget a fogyasztóval szemben érvényesíti.

Az illegális csapadékvíz elvezetés feltérképezésének elsősorban nem a bírságolás a célja, hanem a szennyvízrendszer rendeltetésszerű használatának ösztönzése, emellett a fent említett károk és fertőzések elkerülése.

Jóhiszeműen feltételezik azt, hogy van olyan fogyasztó, aki nem is tud arról, hogy rendszere szabálytalanul működik. Ezért mindenki számára megadják a lehetőséget arra, hogy csapadékvíz elvezetését felülvizsgálja, a szabálytalan bekötést szankció nélkül megszüntesse. A türelmi idő lejártát követően 2022. januártól megkezdjük az új technika alkalmazásával a szabálytalanságok kiszűrését annak érdekében, hogy ne a jogkövető fogyasztók károsuljanak mások szabálytalan tevékenysége miatt, valamint biztosítani tudják a szennyvíz elvezetését.