Csökkent az Apeh bevétele régiónkban

Csökkent az Apeh bevétele régiónkban
Csökkent az Apeh bevétele régiónkban

Az APEH az év kezdetétől arra törekedett, hogy a szolgáltatások bővítésével fokozottabban segítse az adózók kötelezettségteljesítését. A hatósági eszközök alkalmazásakor is – elsősorban a szankciók megállapításakor és a fizetési könnyítési kérelmek elbírálásánál – mérlegelve, és méltányosan jártak el a gazdasági visszaesés következményei miatt.

 

Az APEH a kezelésében lévő kiemelt adókból (SZJA, ÁFA, TAO, TB, EVA) a Nyugat-dunántúli Régióban 2009. évben összességében 361,1 milliárd Ft bevétel realizálódott. A tavalyi év második felében kezdődött és idén kiteljesedett gazdasági recesszió következtében – az előzetes várakozásoknak megfelelően – a 2009. évi bevételek 8,8%-kal (-34,8 milliárd Ft) elmaradnak a múlt évi teljesítéstől. Ezen belül az egyes adónemeknél eltérő trendek érvényesültek, visszaesés leginkább a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és járulék nemeknél illetve a társasági adó bevételnél tapasztalható.