Győr750 – Acsády Ádám Péter

Acsády

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Pápa, 1680 k. – Pápa, 1744. október 10.: r. k. püspök, főispán.

Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1705-ben szentelték pappá, Győrben lett segédlelkész, Pápán plébános 1711-ben, majd Győrben kanonok 1713-tól 1736-ig. 1719-től győri székesegyházi főesperes. 1722-23-ban, mint a káptalan országgyűlési követe állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1723-ban vaskai apát, a következő évben a királyi tábla prelátusa. 1725-ben veszprémi megyés püspök, főispán és királyi kancellár. Pápai megerősítést csak 1726-ban kapott, ezt követően szentelték püspökké Bécsben. 1728-ban belső titkos tanácsos. A kancellári méltóságról 1732-ben lemondatták. Ő építtette a győri karmeliták főoltárát. 1741-ben részt vett a pozsonyi országgyűlésen.

 

A pápai pálos templomban temették el. Pápán 1944-ben emléktáblát állítottak a tiszteletére, utcát neveztek el róla.

 

Műsorvezető, riporter