Győr750 – Győry Vilmos

Győry Vilmos

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Győry Vilmos

Győr, 1838. január 7. – Bp., 1885. április 14.: ev. lelkész, író.

Iskoláit Győrött kezdte, a pesti evangélikus gimnázium VI. osztálya után a VII–VIII. osztályt a piarista gimnáziumban járta ki, 1854-ben érettségizett. 1855-ben fél évig joghallgató volt Pesten. 1856-től 1860-ig a Pesten megnyílt Protestáns Teológiai Főiskolát látogatta, párhuzamosan beiratkozott a Királyi Magyar Tudományegyetemre. 1860–1861-ben a berlini egyetemen tanult.

Székács püspök hívására tért haza 1861 szeptemberében Pestre, segédlelkésznek. 1862-ben Orosházán lelkész. 1876 novemberében Budapesten a Deák téri templom lelkésze. A Bányai Evangélikus Egyházkerület 1873-ban főjegyzőjévé (püspökhelyettessé) választotta. Az Újszövetség történeti könyvei szövegének felelőse az 1878. évi kiadásban.
A Nemzeti Színház, ill. a Népszínház 3 színművét adta elő. A szláv nyelvek kivételével szinte valamennyi európai nyelvet beszélte. Egy ideig tanított a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban is. A Kisfaludy Társaság 1868-ban, az MTA 1872-ben levelező tagjává választotta.

Emléktáblája van Győrött a Petőfi tér 3. sz. alatt, és Gödöllőn.

Műsorvezető, riporter