Győr750 – Széchenyi Miklós

Széchenyi

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Széchenyi Miklós, sárvári és felsővidéki gr.

Sopron, 1868. január 6. – Bp., 1923. december 1.: római katolikus püspök.

Iskoláit szülővárosában, Szombathelyen és a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1890-ben Sopronban szentelték pappá, két évig Kismartonban volt káplán. 1892-ben megkapta a jáki apátságot, melynek alapítását A Szent György vértanúról nevezett jáki apátság története címen könyv alakban is feldolgozta. A kánonjogi doktorátus megszerzése után, 1898-ban kinevezték a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézet rektorává, egy időben esztergomi kanonokká. 1901-től győri püspök. A székesegyházat a Műemlékek Országos Bizottságának irányításával tataroztatta és mai formájában helyreállíttatta. Ő építtette a mai új szemináriumot cellarendszeres beosztással. Rákócziánum néven középiskolai fiúinternátust létesített, az Apátúr-házban a tanítójelöltek diákotthonát szervezte meg. 1911-ben a nagyváradi püspöki székbe helyezték.

Az általa alapított orosházi plébánia templomában nyugszik.

Műsorvezető, riporter