Légierő haderőnemi vezetői értekezlet Győrött

légierő

 

A Magyar Honvédség légierős alakulat parancsnokainak és vezénylő zászlósainak tartott kihelyezett vezetői értekezletet Kilián Nándor dandártábornok február 13-án Győrben, a rakétaezred laktanyájában.

Az MHP légierő haderőnemi szemlélő által – immáron második alkalommal – összehívott értekezleten Kilián dandártábornok megnyitóját követően a házigazda alakulat parancsnoka, Könczöl Ferenc ezredes jelentett a rakétaezred aktuális helyzetéről, majd Szűcs Pál ezredes, a légierő szemlélőség haderőnemi irodavezetője tartott tájékoztatót a 2020. év légierőt érintő kiképzési eseményeiről.

Az értekezleten egyeztettek az elmúlt időszak, valamint a következő hónapok feladatairól, Kilián dandártábornok meghallgatta a parancsnokok jelentését alakulataik vonatkozásában, majd ismertette elvárásait a közeljövő feladatai kapcsán.

A feladatszabást követően Berek Zsolt főtörzszászlós, légierő haderőnemi vezénylőzászlós vezetésével az egységszintű rangidős altisztek külön fórumon folytatták a megbeszélést.

légierő megbeszélés

Forrás: 12.MH Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
Csekei Judit szds.

Rendezvényszervező, kommunikációs tanácsadó