Olasz-magyar projekt indul a buzgárok ellen

Határon átnyúló projekt keretében valósul meg a „Természetközeli megoldások a buzgárképződésből eredő árvízkockázatok csökkentésére a Pó folyó mentén” című európai uniós projekt.

A Bolognai Egyetem, mint vezető partner 2020 októberében kötött támogatási szerződést a fejlesztés megvalósítására 2,822 millió Euro összértékben. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság több olaszországi céggel együtt partnerként vesz részt a projektben, mintegy 71 millió Ft 2020-2025 időhorizontra vonatkozó költségvetéssel, melyből a program 55% támogatást nyújt. A hazai önrészt a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium biztosítja.

Az együttműködés témája a nagy árvizek hatására kialakuló mentett oldali jelenségek, a buzgárok elleni beavatkozási lehetőségek vizsgálata és terepi megvalósítása.

A klímaváltozás hatására egyre nagyobb gyakorisággal jelentkező, tartós árvizek az altalaj kimerüléséhez vezetnek, mely elősegíti a buzgárok kialakulását. A Pó folyó mentén mintegy 130 potenciálisan veszélyes helyszínt tartanak nyilván, ahol eddig a padka emelésével és vízzáró falak létesítésével védekeztek. Ezek a költséges megoldások nagy területigényűek és gyakran hatástalanok. Igazgatóságunk működési területén a hasonló altalaj adottságok miatt szintén nagyszámú buzgárjelenséget dokumentáltunkaz elmúlt évtizedek nagy árvizei során. Védekezéskor a jelenleg általánosan elfogadott módszer az ellennyomó medence építése homokzsákokból. Ez azonban csak ideiglenes megoldás, amely nem orvosolja az alapproblémát, és nem akadályozza meg az újbóli anyagkihordást, a jelenség újbóli megjelenését és fejlődését.

A projekt célja olyan új megoldás kidolgozása, modellezése és terepi kialakítása, mely univerzálisan alkalmazható több helyszínen, különböző körülmények között. A laboratóriumban kidolgozandó új módszert a terepen majd megvalósítják, prototípus formájában először a Pó folyó mentén, s ugyanezen megoldást fogják alkalmazni más vízgyűjtőn is. Igazgatóságunk működési területén a kijelölt vizsgálati szakasz a Duna folyam jobbparti, és a Marcal folyó balparti elsőrendű védvonala.

Magyar oldalról a projekt fő eredménye olyan lokális védképességi problémák kezelése, amelyre saját költségvetési forrásból nincs lehetőség. A célterületek a 2013. évi, rendkívüli árvízkor észlelt jelentős buzgárok azon szakaszokon, ahol az óta nem volt lehetőség árvízvédelmi fejlesztésre. A projekt teljesítése érdekében igazgatóságunk tudományos szakértőt alkalmaz a fejlesztés támogatására, terepi feltárásokat, mintavételeket és altalaj vizsgálatokat végez, illetve a megvalósult létesítmény monitoring eszközrendszerét fogja hosszútávon működtetni.

Forrás: ÉDUVIZIG.

szerkesztő, riporter, online felelős szerkesztő