Támogatja a menedzsment célkitűzéseit a Rába közgyűlése

Támogatja a menedzsment célkitűzéseit a Rába közgyűlése
Támogatja a menedzsment célkitűzéseit a Rába közgyűlése

A közgyűlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fő adatokkal fogadta el:

 

Konszolidált, auditált IFRS beszámoló

millió forintban

2008

2009

Index

Nettó árbevétel

58.683

33.923

57,8%

Adózott eredmény

-5.098

-701

13,8%

Mérlegfőösszeg

41.045

32.423

79,0%

 

Az igazgatóság a Rába pénzügyi stabilitásának erősítése és a növekedési célok forrásainak biztosítása érdekében úgy határozott, hogy a társaság a 2009-es év után sem fizet osztalékot.

 

A közgyűlés megállapította, hogy a középtávú Menedzsment Részvényopciós Program a válság előtti időszakban sikeresen töltötte be rendeltetését. Mivel a vezetői kör elkötelezettségének fenntartása a következő időszakban is kiemelt jelentőséggel bír, ezért a részvényesek az opciós program három évvel történő meghosszabbításáról döntöttek.

 

Részben a fenti opciós program fedezetének megteremtése, részben árfolyam-karbantartási és egyéb stratégiai célok megvalósítása érdekében az igazgatóság ismételten meghatalmazást kapott arra, hogy az alaptőke maximum 15 százalékának erejéig saját részvényt vásárolhasson.

 

Mivel a közgyűlés napján lejárt a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. megbízása, a testület döntött az említett könyvvizsgáló társaság további egy éves időtartamra történő alkalmazásáról is.