Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Lengyel Alfréd

Lengyel Alfréd, akit 1993-ban posztumusz díszpolgárrá választottak.

Győr, 1908. szeptember 5. – Győr, 1993. február 1.: levéltáros.

Tanulmányait Győrött, majd a Budapesti Műegyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. 1932-ben került a városi levéltárba és könyvtárba. Levéltári szakmai tanfolyamokat végzett, 1940-től megyei főlevéltáros. 1949-ben elbocsátották. 1957-től 1974-ig, nyugdíjba meneteléig a Győri Állami Levéltár, majd jogutóda, a Győr-Sopron megyei 1. sz. Levéltár igazgatója. Első tudományos publikációját a Győri Szemlében közölte 1939-ben. 1944-től tagja lett a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Máig nélkülözhetetlen könyvét (Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében) 1944-ben adta ki. Főként a középkort és a Bach-korszakot kutatta. Tanulmányai, szövegközlései az Arrabonában, a Győri Tanulmányokban jelentek meg, amelynek szerkesztőbizottsági munkájában is részt vett. Tagja volt a TIT megyei történelmi szakosztályának, a Történelmi Társulat Nyugat-dunántúli Csoportjának, a Megyei Honismereti Bizottság elnöki tisztét is betöltötte.

1975-ben Pro Urbe Győr emlékérmet kapott.

1993-ban posztumusz díszpolgárrá választották.

A győri köztemető díszsír­helyén nyugszik.