Minden család más és más, különböző szokásokkal, hagyományokkal. Az ünnep fénye így mindenkinek más jelentőséggel bír. Legyen szó az otthonunk, városunk díszítéséről, a hagyományos karácsonyi ebéd elkészítéséről, a dédmamától örökölt étkészletről, az első karácsonyfadíszünkről, vagy a régi recept alapján megsütött bejgliről.

Neked mit jelent az advent fénye?

A pályázatra egyéni munkákat várnak a varosmarketing@csorna.hu e-mail címre, melyeket egy háromtagú zsűri bírál el, két kategóriában: amatőr, profi fotós

A legjobban sikerült alkotás minden kategóriában díjazásban részesül, továbbá a zsűri által javasolt munkákat Facebook-os közönségszavazásra bocsájtják Csorna Város Facebook oldalán. A legtöbb kedvelést kapott alkotást a fenti kategóriákban külön díjjazzák.

A pályamunkák leadási határideje: 2019. december 9. (csütörtök) 16.00 óra.

A pályázaton részt vehet minden olyan Csornához kötődő (helyben lakó, itt született, tevékenykedő, dolgozó, tanuló) természetes személy, aki elfogadja a részvételi feltételeket és a témának megfelelő pályázati anyagot nyújt be.

Az eredményhirdetésre december 19-én, a városi adventi rendezvény keretében nyilvánosan kerül sor.

Nevezési feltételek:

A pályázók legfeljebb két darab saját maguk által készített digitális fotóval nevezhetnek (mobiltelefonnal készített képekkel is lehet pályázni), amelynek teljes felhasználási jogával rendelkeznek.
A képek minimum 3 MB méretűek és JPG, JPEG vagy TIFF formátumúak lehetnek
A nevezésnél kötelező az e-mailben feltűntetni a Pályázó teljes nevét, lakóhelyének nevét, telefonszámát, e-mail címét.
Minden alkotást címmel kell ellátni

A részvétel ingyenes, regisztrációs díj nincs!

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, a pályázatban szereplő témától. jelentősen eltérő pályázatokat kizárja külön értesítés nélkül.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer leállásáért a kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatot nem veszik figyelembe a pályázatok elbírálásakor. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

SZERZŐI JOGI ÉS ADATVÉDELEM:

A kiíró a pályázati anyagból összeállított kiállítás népszerűsítése érdekében a képeket térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a kiíró a pályázatra beküldött fotóit külön díjazás nélkül saját kiadványaiban felhasználhassa a verseny zárása után is, azonban köteles a szerző nevének feltüntetésére.

A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a kiíró a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, helyezését és nyereményét a kiíró az internetes honlapján, közösségi média felületein nyilvánosságra hozza.