Győr750 – dr. Horváth Árpád

A dinamo regenye

Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját, ezért elindítottunk egy új sorozatot, melyben összesen 750 győri, vagy Győrhöz köthető személyt mutatunk be.

Dr. Horváth Árpád 1907. augusztus 3-án született Győrben. Alap- és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Igazi éltető eleme a technikatörténetet népszerűsítő irodalmi tevékenység. Ebből a tárgykörből jelent meg legtöbb könyve. Horváth Árpád több tudománytörténeti film szakértőjeként is közreműködött.

Kedvenc hobbyja a technikatörténeti témájú tárgyak és könyvek gyűjtése volt. Gyűjteménye régi órákból, térképekből, csillagászati eszközökből, Edison-fonográfból, galvanométerekből stb. állanak. Gazdag, sokrétű irodalmi és pedagógiai tevékenységével, széles körű humán irodalmi műveltségével, értékes tapasztalataival, nagy világlátottságával követendő példaképe az oktató-nevelő tanároknak és a pedagógiai elhivatottságnak. A technikatörténeten kívül tanított irodalmat és földrajzot, régészetet és szükség szerint nyelvet is.

1995-től utcanév őrzi emlékét Marcalvárosban.

Műsorvezető, riporter