Több mint 300 millióból újult meg a mocsai szennyvíztisztító

szennyvíztisztítás

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósult meg Mocsa szennyvíztisztító telepének fejlesztése.

A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon belül zajlott. Mint megtudtuk, 271 millió 180 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból újíthatták fel a mocsai szennyvíztisztító telepet. A meglévő telep műszaki állapota erősen amortizálódott, teljes körű fejlesztése nélkül a biztonságos üzemeltetés feltételei már középtávon sem voltak biztosíthatóak. A telep időszakosan hidraulikailag túlterheltté vált, a biológiai terhelés többszörösen meghaladta a névleges tisztítókapacitást.

A projekt keretében végül a szennyvíztisztító telepet fejlesztették, a biológiai tisztítási kapacitás bővült, a meglévő műtárgyakat, továbbá a ke­zelőépületet és a rácsgépházat átalakították és felújították, ezenkívül új utóülepítő és új irányítástechnika ugyancsak épült.

Információink szerint a kivitelezési munkák Mocsán már 2019 augusztusában elkezdődtek, az építési-szerelési munkák a befejező (parkosítási és területrendezési) feladatokkal egyetemben elkészültek, a próbaüzem szintén lezajlott. Emellett befejeződött a tisztított szennyvíz­elvezető nyílt árok rendezése a befogadóig. A településeken a projekt megvalósulását követően 2094-en részesülnek megfelelő minőségű közműves szennyvízkezelésben.

A Mocsa község szennyvíztisztító telepének fejlesztése című projekt elszámolható összköltsége több mint 319 millió forint, amelyből az európai uniós támogatás összege mintegy 271 forint, a fennmaradó rész pedig hazai finanszírozású. A projekt műszaki átadás-átvétele a múlt hónap közepén történt meg.

Forrás: kemma.hu

Rendezvényszervező, kommunikációs tanácsadó