Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Rostetter János

Rostetter János, aki az újvárosi Arany Sas gyógyszertár tulajdonosa volt.

Kolozsvár, 1878. január 28. – Győr, 1941. július 9.: gyógyszerész.

Gyógyszerészi oklevelét 1897-ben szerezte a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen. Bécsben teljesített katonai szolgálatot. Külföldi gyógyszertárakban folytatott gyakorlatot. Az újvárosi Arany Sas gyógyszertár tulajdonosa 1908-tól. A református egyház gondnoka 1911-től, főgondnoka 1918-tól. 1920-tól Győr törvényhatósági bizottsági tagja. A Magyarországi Gyógyszerészek Győrvidéki Kerületének elnöke, a Győrújvárosi Levente Egyesületnek és a Győrújvárosi Jótékony Polgári Asztaltársaságnak társelnöke, a Győri Önsegélyző Egyesület felügyelőbizottsági tagja, a Győri Olvasóegylet és a Csónakázó Egylet vezetőségi tagja. A világháborúban gyógyszerészfőhadnagy a déli orosz fronton. Koronás arany érdemkeresztet és háborús emlékérmet kapott. A Tanácsköztársaság bukása után megszervezte a győrújvárosi polgárőrséget. Utolsó lakhely: Kossuth L. u. 20.

A győri köztemetőben nyugszik.