Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Újlaki Ferenc

Újlaki Ferenc, aki pénzhagyatékának felét a győri székesegyház orgonájának készítésére rendelte.

Szerémség, 1485 k. – Pozsony, 1555. február 1.: római katolikus püspök.

1526-tól pozsonyi prépost, majd Ferdinánd király titkára és tanácsos. 1533-tól alkancellár. Több egyházi javadalom birtokosa, egri őrkanonok, pilisi apát, majd 1535–1554-ben győri püspök. 1542-től a helytartótanács tagja, 1550-től királyi helytartó. Segített megjelentetni Pesti Gábor „Nomenclatura sex linguarum” címzetes szótárát 1538-ban és Ramus János Elégiái kiadásának is ő volt a mecénása. 1553-tól egri püspök.

A Szent Márton-templomban temették el. Pénzhagyatékának felét a győri székesegyház orgonájának készítésére rendelte.