Hétfőn lejár a határidő

Február 15-én éjfélig adhatják postára a Kárrendezési Alap részére a kárrendezés iránti kérelmüket azok a Quaestor és Hungária kötvényes károsultak, akik korábban még nem adták be igényüket, illetve azok a Quaestor kötvényes károsultak, akik korábban nem, vagy nem határidőben nyújtották be kérelmüket. A határidő jogvesztő, ezért annak elmulasztása esetén nincs lehetőség a kérelmek pótlására. 2016. január 1-től lehet új kérelmeket benyújtani, a Kárrendezési Alap eddig összesen 293 Quaestor károsult és 331 Hungária károsult által beadott új kérelmet vett nyilvántartásba. A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjától átvettekkel együtt így összesen 32395  igény vár elbírálásra. Az Alapnál további 350-400 kérelem beadására számítanak még február 15-ig.

A Kárrendezési Alap 2016. március 31-ig vizsgálja meg a benyújtott kérelmek jogosságát, és állapítja meg a kárrendezés összegét. A jogosultakat az Alap értesíti a kárrendezés összegéről és a kifizetés részleteiről. A kárrendezés összegének meghatározásakor legfeljebb 30 millió forintot lehet alapul venni, amelyből le kell vonni a kibocsátó kötvényein 2008. január 1. óta elért hozam összegét. Ha a hozam levonása után 3 millió forint feletti összeg marad, akkor a 3 millió feletti összegből lejön 11 százalék, majd a Beva által korábban kifizetett kártalanítási összeg. Ha a hozam levonása után 3 millió forint alatti összeg marad, akkor kizárólag a Beva által kártalanításként kifizetett összeget vonják le.

A 2016. január 1-jén létrejött Kárrendezési Alap a Kárrendezési törvény (2015. évi CCXIV. törvény) alapján végzi a Quaestor Értékpapír Zrt. által értékesített és a Quaestor Financial Hrurira Kft. által kibocsátott vagy ilyenként megjelölt kötvényekre, továbbá a Hungária Értékpapír Zrt. által értékesített és a Hungária Gold Kft., valamint a Hungária Ingatlanhasznosító Zrt. által kibocsátott kötvényekre vonatkozó ügyletek kárrendezését.

A kárrendezési kérelem bejelentésére szolgáló űrlap erről a linkről tölthető le: http://www.karrendezesialap.bva.hu/uploads/ka_kerelem_urlap_20160107.pdf

A Kárrendezési Alap a www.karrendezesialap.bva.hu oldalon a továbbiakban is közzétesz minden szükséges információt, és az eljárás ideje alatt az érdeklődők munkanapokon 8-18 óra között hívhatják az ügyfélszolgálatot a 06-1-580-9490, 06-1-580-9491, 06-1-580-9492 telefonszámokon.