Pártfogó felügyelőt keres a győri börtön

Pártfogó felügyelőt keres a győri börtön
Pártfogó felügyelőt keres a győri börtön

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet pártfogó felügyelő beosztás betöltésére teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 10. Igazságügyi feladatkör szerint

(felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, társadalomtudományi, hittudományi, pedagógus, andragógus, pszichológus, művelődésszervező szakképzettség;

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, addiktológiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés felsőfokú szakképesítés)

 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet,
 • egészségi alkalmasság, cselekvőképesség,
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban vagy ügyvédi irodában szerzett tapasztalat,
 • szociális területen szerzett tapasztalat,
 • büntetés-végrehajtási intézetben szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • empatikus magatartás,
 • pontosság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
 • problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség,
 • konfliktuskezelési és konfliktus megelőzési képesség,
 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőképesség

 

Főbb feladatai:

 • illetékességi területén a bv. bírói határozat alapján ellátja a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet alá helyezett terheltek pártfogó felügyeletét,
 • ellátja a gondozás és utógondozás keretében végzett reintegrációs tevékenységet,
 • környezettanulmányt készít,
 • a részére megállapított ügyfélfogadási időben fogadja a pártfogoltak és az utógondozást kérelmező szabadult elítélteket,
 • az elkövető ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak megakadályozását, hogy ismételten bűncselekményt kövessen el,
 • segítséget nyújt a társadalomba szükséges visszailleszkedéshez, és az ehhez szükséges szociális feltételek megteremtéséhez

 

Illetmény:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján

Munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; 9021 Győr, Jókai utca 18.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 30.

A pályázatot postai úton, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához kell benyújtani. (9021 Győr, Jókai u. 18.)

A pályázathoz kérjük mellékelni:

 • a jelentkező személyes adatait és elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek feltüntetésével),
 • a jelentkező állami iskolai végzettségét, szakképesítését, idegen nyelvismeretét igazoló okiratok másolatát,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik

 

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. A beérkezett pályázatokat az intézetparancsnok által kijelölt bizottság javaslata alapján 2016. december 9-ig kerülnek elbírálásra, amelynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

 

A beosztás azonnal, áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól, civil pályázó esetén az alkalmassági feltételek megszerzését követően tölthető be.

 

Bővebb felvilágosítás az intézet Személyügyi és Szociális osztályán kérhető a (96) 312-566, EKG: 117-1500, 117-1502 telefonszámon, illetve e-mail-ben halmai.tamas@bv.gov.hu és nemeth.edit.gyor@bv.gov.hu címen.

Híradó főszerkesztő, riporter