Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Benedek Vince

Benedek Vince, aki a Győri Tanítói Körnek és a Győrvidéki Általános Tanítói Egyesületnek évtizedeken át elnöke volt.

Vanyola,1856.január 22. – Győr, 1950. október 30.: tanító.

Győrött az evangélikus elemi népiskolában és az algimnáziumban kezdte tanulmányait. A soproni líceum ötödik osztálya után átiratkozott a Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület Soproni Tanítóképző Intézetébe, és 1875-ben megszerezte oklevelét. 1879-ben a győrújfalui evangélikus iskolába került. 1887-ben a győri evangélikus egyházközség választotta tanítójának, 1912-től a győri ágostai hitvallású evangélikus népiskola igazgatója. 1925-ben vonult nyugdíjba. A Győri Tanítói Körnek és a Győrvidéki Általános Tanítói Egyesületnek évtizedeken át elnöke volt. Az MTA Wodiáner-bizottsága tagja. Visszavonulásakor a Magyarországi Tanítóegyesületek Szövetsége tiszteletbeli tagjává választotta. Győrött megszervezte és több mint 25 éven át segítette az ingyenmenzát. II. oszt. Polgári Hadi Érdemkeresztet és Wodiáner-díjat kapott. Az Országos Tanítóegyesület alelnökévé választották 1925-ben. Egy kollégájával megírta Győr szabad királyi város és Győr vármegye földrajzát, amely elemi iskolai tankönyvként öt kiadást ért meg. A Tanulók zsebkönyvének éveken át egyik szerkesztője volt. Munkatársa volt a Győri Közlönynek és a Győri Hírlapnak, 1900-tól Gróf Endrével szerkesztette a Győri Evangélikus Népiskolai Értesítőt. 1903 és 1905 között a Győrvidéki Általános Tanítóegyesület hivatalos lapjának, a Tanügyi Értesítőnek a szerkesztője. Utolsó lakhely: Rát Mátyás tér 2. – A győri köztemető IV. parcellájában nyugszik.