Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Mónus Imre

Mónus Imre, aki egyik kezdeményezője volt a Győri Életrajzi Lexikon elkészítésének.

Hódmezővásárhely, 1927. már­cius 30. – Győr, 1998. február 28.: könyv­táros.

Gimnáziumi tanulmányait Hód­mezővásárhelyen végezte. Győrött volt sor­katona, majd itt lett könyvkereskedő, ké­sőbb könyvtáros. Üzemi könyvtárakat szer­vezett, majd az SZMT Központi Könyv­tár igazgatója lett. 1977-­től a Rába-­gyár művelődéspolitikai titkára, majd 1987. évi nyugdíjazásáig a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese. A TIT Pan­non Egyesület és a TIT Városi Szervezet elnökségi tagja, az Olvasó Népért-­mozga­lom vezetőségi tagja volt, megszervezője és elnöke a Győr Városi Könyvtárban műkö­dő Németh László Irodalmi Körnek. Egyik kezdeményezője a Győri Életrajzi Lexikon elkészítésének, haláláig szerzője és szer­kesztőbizottsági tagja. Megyei könyvtári évei alatt a Kisalföldi Könyvtáros szerkesz­tője. Egy ideig a Műhely című folyóirat szer­kesztő-­rovatvezetője. Aktív előadó volt, tanulmányai jelentek meg a Magyar Könyvszemlében, a Győri Tanulmányok­ban, a Kisalföldi Könyvtárosban. Elkészí­tette a Győr eleste és visszavétele című bibli­ográfiát. Életművét 1997-­ben a város Győr Közművelődéséért-­díjjal ismerte el. – A győri köztemetőben nyugszik.