Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Liszthy János

Liszthy János, aki az első volt, aki 1569-ben a pozsonyi országgyűlésen Miksa király és az egybegyűlt országnagyok előtt magyar nyelven szónokolt.

Nagyszeben, ? – Prága, 1577. március 5.: r. k. püspök.

Ifjú korában Izabella királyné titkára volt. Később a Szapolyaiak szolgálatából Ferdinánd királyhoz pártolt. Ferdinánd király 1554. február 1-jén két testvérével együtt nemességgel tüntette ki, és Erdélyben birtokot kapott. Felesége halála után, 1561-ben papi pályára lépett. 1568-ban veszprémi, 1572-ben győri püspök lett. Ő volt az első, aki 1569-ben a pozsonyi országgyűlésen Miksa király és az egybegyűlt országnagyok előtt magyar nyelven szónokolt. 1573-tól főkancellárként működött I. Miksa király udvarában.

Miksa király koronázásáról írott kis művében a koronázás szertartását írta le és magyarázta. Jelentősek Bonfini Historiájához írott jegyzetei. Több alkalmi latin verset írt, melyek akkori különböző kortárs könyvekben függelék gyanánt jelentek meg. Kéziratai a Nemzeti Múzeumban találhatók.

Bécsben temették el.