Az Eudutus Egyetem felpörgeti a gazdaságot

Eudutus Egyetem

A megyei gazdaság felpörgetésében a következő hónapok és évek során meghatározó szerepe lehet a vállalkozói szemléletű, piac- és üzletorientált tatabányai központú Edutus Egyetemnek.

A koronavírus-járvány termelésre, keresletre, beruházásokra gyakorolt kedvezőtlen hatása megyénket sem kerülte el. A gazdasági szereplők újrapozicionálják a termelésüket, újragondolják a munkaerő-kapacitást, a termelési láncstruktúrát, valamint a készletezési politikát. A megye egyik húzóágazata, a járműipar radikális szerkezeti átalakulás előtt áll az elektromos hajtások előtérbe kerülése miatt. Még nem lehet pontosan felmérni, hogy a beszállítókat mennyire érintik az átállással járó változások.

A folyamatokban rejlő lehetőségek „nyertesként” való kihasználásában, a helyi gazdaság felpörgetésében meghatározó szerepe lehet regionális magán-felsőoktatási intézményként az Edutus Egyetemnek – állítja dr. Peredy Zoltán, az intézmény Műszaki Intézetének vezetője.

– A megye cégeinél éles minőségi és árverseny folyik az ügyfelek megszerzéséért, megtartásáért, a piaci pozíciók megőrzéséért, új lehetőségek kiaknázásáért. Ehhez mindig szükségük lesz – a járvány, illetve az automatizáció és robotizáció ellenére – elegendő számú, magasan képzett, magabiztos idegennyelv-tudású, motivált, minőségi munkaerőre, amelyből egyre kevesebb található a megyében. Itt „jöhet képbe” az Edutus Egyetem a magasan képzett és motivált munkaerő képzésére és helyben tartására irányuló többcsatornás kezdeményezéseivel.

A 2020–2021-es tanévtől a leendő műszaki hallgatók számára újabb specializációk is választhatók lesznek: karbantartás specializáció az alapszakos mechatronikai mérnök hallgatóknak, valamint minőségmenedzsment specializáció az alapszakos műszaki menedzser hallgatók részére. Emellett számos, a cégek igényeire szabott, engedélyhez nem kötött, tudásátadó és -felfrissítő tanfolyamok megszervezését és lebonyolítását is tudja ajánlani az intézmény.

– Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete a munkaerőpiacon szintén keresett lézerbiztonsági szakértői tanfolyamokat is tart, amelyhez a LZH (Laser Zentrum Hannover) német LSO képzésének licencét vette meg és magyarította – tudjuk meg dr. Peredy Zoltántól. – Ez kétszer 8 órás elméleti képzés, amely kiegészíthető még egy harmadik, 8 órás gyakorlati képzéssel, ahol az egyetem saját eszközein végzett lézerbiztonsági laboratóriumi gyakorlatokon keresztül lehet LSO gyakorlati ismereteket elsajátítani. Ez az elsősorban munkajogi és munkabiztonsági fókuszú tanfolyam azoknak is ajánlható, akik korábban nem dolgoztak lézersugaras területen, de szeretnének átfogó képet kapni és a későbbiekben hasznosítható ismereteket szerezni a témában.

Előtérbe kerülnek a problémamegoldó, az idegen nyelvtudást, kommunikációs készségeket erősítő új oktatási módszerek, csoportmunka, páros munka, illetve szituációs gyakorlatok keretében. Az élet egyre több területén válik szükségessé a csapatmunka, a megszerzett tudást gyakran másokkal együttműködve kell alkalmazni a munka során. A résztvevőknek személyes élménye keletkezik a foglalkozás során. Ennek hatékonyságát erősítheti a komplex személyiség- és képességfejlesztő mentor-mentorált rendszer megvalósítása is, valamint az Edutus által 2012 óta bevezetett Skype-alapú webináriumi online oktatási és vizsgáztatási módszerekben rejlő lehetőségeknek az eddigieknél szélesebb körű kiaknázása, az online tudásmegosztás.

Terveink között szerepel az angol nyelvű műszaki képzések beindítása, a külföldi hallgatók eddiginél nagyobb számú bevonzása, a Kárpát-medencei egyetemekkel egy közös nemzetközi konferenciasorozat elindítása. Az utóbbi az egyetem oktatóinak előadói, illetve publikációs lehetőségeit megtöbbszörözhetné, valamint hozzájárulhatna az oktatási együttműködés erősítéséhez a tapasztalatcsere, az oktatói és kutatói mobilitás területén.

Forrás: Eudutus Egyetem

Rendezvényszervező, kommunikációs tanácsadó