Kezdőlap GYŐR 750

Győr750 – Koller Jenő

Koller Jenő, aki 1940 és 1944 között volt Győr polgármestere.

Győr, 1885. február 2. – Győr, 1956. november 9.: polgármester.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1903-ban. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte, majd Kolozsvárott fejezte be, 1906-ban jog-és államtudományi vizsgát tett. Egy ideig Győr szabad királyi város tiszti főügyésze mellett ügyvédjelölt. 1908. január 1-jétől árvaszéki jegyző. Első osztályú jegyző 1921-ben. A vármegyei hadigondozottak helyettes vezetőjeként a Népjóléti Minisztériumban kapott beosztást 1921-ben. 1928-tól városi tanácsos, a szociálpolitikai és közegészségügyi osztály vezetője. A győri Felső Kereskedelmi Iskolában közgazdaságtant és jogi ismereteket tanított. A Győri Csónakázó Egyletnek háznagya, a Győri Vívó Club főtitkára, a Győr-révfalui Atlétikai Club díszelnöke, az Iparos Dalkör elnöke. 1940. január 15. és 1944. december 2. között Győr polgármestere. Elődje, Späth Gyula 1940. február 15-én vonult nyugállományba. Az 1944. október 15-ei nyilas államcsíny után Magyarffy Gyula nyilas főispán felszólította, hogy kérje nyugdíjazását. 1944. december 2-án került nyugállományba. Utolsó lakhelye: Bajcsy-Zsilinszky út 42. – A győri köztemető III. sz. parcellájában nyugszik.